Informatie & downloads

Naast de digitale gegevens op het internet is het vaak handig om van bepaalde onderwerpen een papieren versie te hebben. Via deze pagina stellen wij onze jaarverslagen, vergunningen en overige relevante documenten ter beschikking.

Van Tuijl is via Smink Groep in het bezit van diverse vergunningen, certificaten en documenten. Klik hieronder om deze te downloaden;

Jaarverslag 2015

Van Tuijl maakt onderdeel uit van Shanks Nederland BV. Voor Van Tuijl is een 403-verklaring afgegeven door de moedermaatschappij, waardoor Van Tuijl vrijgesteld is van de verplichting om zelfstandig de jaarcijfers te publiceren. De cijfers van Van Tuijl zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarverslagen van Shanks Nederland BV. De meeste recente jaarverslagen staan hieronder:

Jaarverslag Shanks 2015 Jaarverslag Shanks 2015

Duurzaamheidsverslag 2015

Jaarlijks publiceert Shanks Group een verslag over haar prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Al sinds de jaren tachtig doet Shanks Group verslag van haar prestaties op milieu-, arbo- en veiligheidsgebied.

Duurzaamheidsverslag 2015 Duurzaamheidsverslag 2015