Beleid en Visie

Voor van Tuijl is duurzaam ondernemen al ruim 30 jaar vanzelfsprekend. Niet voor niets is hergebruik van (afval)materialen de core business van onze organisatie is. Onze activiteiten op het gebied van inzameling en verwerking voeren wij zo efficiënt en maatschappelijk verantwoord mogelijk uit om de circulaire economie in stand te houden.

Dit geldt ook voor ons materieel (lage milieubelasting) en voor onze medewerkers die wij zo efficiënt mogelijk inzetten door naar ieders persoonlijke mogelijkheden en wensen te kijken en toe te passen. Zo proberen wij een optimale balans te bereiken tussen people, planet en profit.

Personeel Van Tuijl