Branche informatie

Glasrecycling: een belangrijke bijdrage aan het milieu

Jaarlijks gebruiken de Nederlandse huishoudens gezamenlijk ongeveer 550.000 ton aan eenmalig verpakkingsglas. Aangezien 80 procent van dit verpakkingsglas door de consument via de glasbak geretourneerd wordt en glas steeds opnieuw hergebruikt kan worden zonder kwaliteitsverlies, is het recyclingsproces dat wij leveren van groot belang voor zowel milieu als de glasindustrie.

Het gebruik door de glasfabrieken van gerecycled glas in plaats van ruwe grondstoffen brengt veel voordelen mee voor het milieu:


• Er is sprake van minder afval op de vuilstortplaatsen;
• Besparing van grondstoffen;
• Er is minder CO2-uitstoot;
• Het belangrijkste deel van het restafval dat wij tussen het glas uithalen wordt eveneens opnieuw gerecycled. Er is minder energie nodig om van scherven weer flessen en potten te maken.