Vergunningstraject

Update 30 oktober

Trots kunnen we melden dat de provinciale milieuvergunning voor de nieuwbouw van Vliko in Zoeterwoude definitief is geworden. In week 44/45 zal de eerste paal de grond in gaan voor de bouw van de twee supermoderne hallen op onze nieuwe locatie.

De verwachting is dat de nieuwbouw een maand of negen in beslag zal nemen, waarna Vliko in de zomer van 2016 zal verhuizen naar Zoeterwoude.

Via onze Webcam kunt u elk moment van de dag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de bouwplaats.

Uiteraard gaan wij het 'slaan van de eerste paal' nog officieel vieren met o.a. personeel, klanten en genodigden.

Update 1 september

Op 1 september j.l. is aan Vliko BV de omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw in Zoeterwoude.

Een nieuwe mijlpaal in ons verhuizingstraject, waarmee we vanzelfsprekend erg blij mee zijn.
Vooralsnog staat de aanvang van de bouw gepland voor eind oktober.

Via onze kanalen houden we u uiteraard verder op de hoogte van de verhuizing.

Traject

Het verplaatsen van ons bedrijf naar een nieuwe locatie, betekent ook dat wij diverse nieuwe vergunningen nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het veranderen van de uitrit en de openbare ruimte aan de Industrieweg.

Daarnaast is ook een vergunning voor bouwen en milieu nodig. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag dat een besluit moet nemen op de aanvraag voor de bouw- en milieuvergunning. De Omgevingsdienst West-Holland voert deze taak uit namens de provincie. Deze vergunningaanvraag gaat over de activiteiten op de locatie aan de Industrieweg in Zoeterwoude. Wanneer de vergunning wordt afgegeven, worden daarin voorschriften opgenomen voor de bouw en de milieueffecten van de activiteiten aan de Industrieweg.

Op 12 januari 2015 heeft Vliko een vergunningaanvraag ingediend voor het bouwen van het bedrijf en de milieuaspecten. De Omgevingsdienst heeft deze aanvraag beoordeeld en recent een ontwerpbeschikking gepubliceerd. In deze ontwerpbeschikking geeft de Omgevingsdienst aan dat op de aanvraag een vergunning verleend kan worden en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Meer informatie over de ontwerpbeschkking en de vergunningsprocedure is te vinden via de internetsite van de Omgevingsdienst via deze link. De volledige aanvraag ligt daarnaast ter inzage van donderdag 23 april 2015 tot en met woensdag 3 juni 2015 in het gemeentehuis in Zoeterwoude Dorp.

Een niet-technische samenvatting van de vergunningsaanvraag kunt u onderstaand als pdf bekijken of downloaden.