Centrumondernemers Voorschoten kiezen voor Vliko

De Centrumondernemers Voorschoten en Vliko werken per 1 oktober 2016 samen voor de inzameling en verwerking van bedrijfsafval.

Net als in Leiden stopt de gemeente ook in Voorschoten met de inzameling van het bedrijfsafval. Het criterium duurzaamheid heeft bij de zoektocht naar een nieuwe afvalinzamelaar, naast het criterium prijs en flexibiliteit een belangrijke rol gespeeld. Vliko kwam hierbij als beste partner naar voren. Het betreft hier een collectieve overeenkomst.

Vliko is al jaren actief in Voorschoten met de inzameling van afval- en papierstromen en daardoor voor veel bedrijven, scholen, stichtingen en verenigingen al een vertrouwd gezicht. Hierdoor kan Vliko nog efficiƫnter en met minder transportbewegingen (minder CO2 uitstoot) de verschillende afvalstromen inzamelen in Voorschoten. Zo zorgen we samen voor een veiligere en duurzame situatie.

Vliko is een van de grootste milieubedrijven in de regio en besteedt in haar dagelijkse werkzaamheden veel aandacht aan duurzaamheid en de circulaire economie. Ieder jaar wordt maar liefst 93% van het afval dat wordt ingezameld door Vliko hergebruikt. Sinds begin 2016 verwerkt Vliko ook het grof huishoudelijk vuil van Voorschoten.