Bouw

Binnen de bouwsector komt enorm veel afval vrij. Puin, steen, hout, metalen, kunststof en vele andere afvalstromen. Vliko beschikt over verschillende efficiënte inzamelingsmiddelen om het bouw- en sloopafval in te nemen, vervolgens te sorteren en gereed te maken voor recycling. De dienstverlening van Vliko is goed afgestemd op de werkzaamheden op de bouwplaats.

Het is belangrijk om de afvalstromen zoveel mogelijk op de bouwplaats direct te scheiden. Vliko adviseert u hier vanzelfsprekend over. Met scheidingsposters en diverse containers kan er simpel een eerste aanzet worden gegeven. Daarnaast kan Vliko met de geavanceerde sorteerinstallatie zeer efficient het gemengde bouw- en sloopafval scheiden.

De diverse gescheiden afvalstromen worden vervolgens weer gereed gemaakt voor hergebruik. Het puin gaat naar onze puinbreker, waarna dit tot diverse fracties puingranulaat wordt gemaakt. Dit dient o.a. weer als wegverharding of als onderlaag voor nieuwe snelwegen. Het ingenomen hout dient weer als grondstof voor de fabricage van spaanplaat. Een veelgebruikt materiaal in de meubelindustrie.

Onze totaaloplossing voor de bouwsector omvat een branchegericht inzamelconcept dat voorziet in dé oplossing voor uw afvalstoffen binnen de bouw- en sloopsector.