Puin

Puin is materiaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton. Puin kan worden hergebruikt voor het aanleggen van wegen en het ophogen van dijken.


Inzamelmiddelen

Om het inzamelen van puin "op maat" vlot en veilig te laten verlopen, en scheiding van afvalstoffen te ondersteunen is een breed scala van inzamelmiddelen en methodieken beschikbaar. Onze medewerkers adviseren u graag over welke inzamelmiddelen in uw situatie het beste zijn

Transport en overslag

De synergie op gebied van logistiek tussen de samenwerkende Shanks-bedrijven is modern en goed georganiseerd. Het ruime wagenpark bestaat uit diverse vrachtwagens en goed opgeleide chauffeurs die gebruik maken van moderne communicatiemiddelen.

Niet alleen over de weg, maar ook over het spoor en over het water worden grote hoeveelheden afval vervoerd. Shanks beschikt over uitstekende ontvangstmogelijkheden voor de diverse transportvormen en deze behoren qua infrastructuur en inrichting tot de meest complete depots van Europa. Zowel voor transport over de weg, over het spoor en over het water.


Behandeling, bewerking en verwerking

Puin wordt bij Vliko gescheiden van de rest van het bouw- en sloopafval, omdat het nog geschikt is voor hergebruik.

Vliko heeft dan ook eigen verwerkingsmogelijkheden voor o.a. hout, papier en kunststof die onderdeel van de bedrijfsvoering zijn, inclusief professionele inzameling en eigen verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. Bij Vliko dus geen standaard procedures, maar wel de juiste oplossingen voor behandeling, bewerking en verwerking van uw puin.

Totaalpakket

Vliko en de overige Shanks-bedrijven bieden u totale dienstverlening op het gebied van inzameling, reiniging, transport en verwerking van afvalstoffen.

Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.