Chemisch / Gevaarlijk afval

Chemisch en gevaarlijk afval is de groep afvalstoffen die zo belastend kan zijn voor mens en milieu, dat verwijdering, samen met overige afvalstoffen, onwenselijk is.

Voor gevaarlijk afval is een aparte verwerkingsstructuur ontstaan die gekenmerkt wordt door strenge overheidsregulering, hoogwaardige infrastructuur en geavanceerde technologie

Gevaarlijk afval uit de bouw

Binnen Shanks is het zusterbedrijf Van Vliet Groep uit Nieuwegein het gespecialiseerde bedrijf die de zorg kan en mag dragen voor de verwijdering van alle soorten chemisch afval.

Veiligheid en praktische oplossingen

In samenwerking met afvalproducenten ontwikkelen wij beheersconcepten voor gevaarlijk afval, waarbij wij adviseren over afvalpreventie, (interne) afvallogistiek en verwerking. Voor de interne logistiek kunnen wij de nieuwste verpakkingsmaterialen en volledig geoutilleerde opslagcontainers leveren voor chemisch en gevaarlijk afval.

Wij adviseren gemeenten bij de opzet van een inzamel- en verwijderingstructuur voor KCA en de verwerking daarvan. Daarnaast leveren wij de noodzakelijke logistieke voorzieningen als KCA-depots, chemokarren en de nieuwste verpakkingsmaterialen voor klein chemisch afval.

Totaalpakket

Vliko en de overige Shanks-bedrijven bieden u totale dienstverlening op het gebied van inzameling, reiniging, transport en verwerking van afvalstoffen.

Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.