Bouw en sloopafval

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam voor een groot aantal soorten afval dat vrijkomt bij kleine en grote verbouwingen, nieuwbouw, renovatie en totaalsloopwerken van gebouwen. Bij ieder bouw- en/of sloopproject ontstaat afval, zodat het economisch omgaan met bouw- en sloopafval nauwelijks meer een keuze te noemen is.


Belangrijkste bouw- en sloopafvalsoorten

Puin
Hout-A
Hout-B
Paper en karton
Mixed vlakglas
Gipsplaten en gipsblokken
Kunststoffen
Metalen
Asbest
Veegvuil
• Overig recyclebaar materiaal

Inzamelmiddelen

Om het inzamelen van bouw- en sloopafval "op maat" vlot en veilig te laten verlopen, en scheiding van afvalstoffen te ondersteunen is een breed scala van inzamelmiddelen en methodieken beschikbaar. Onze medewerkers adviseren u graag over welke inzamelmiddelen in uw situatie het beste zijn.


Transport en overslag


De synergie op gebied van logistiek tussen de samenwerkende Shanks-bedrijven is modern en goed georganiseerd. Het ruime wagenpark bestaat uit diverse vrachtwagens en goed opgeleide chauffeurs die gebruik maken van moderne communicatiemiddelen.

Niet alleen over de weg, maar ook over het spoor en over het water worden grote hoeveelheden bedrijfsafval vervoerd. Shanks beschikt over uitstekende ontvangstmogelijkheden voor de diverse transportvormen en deze behoren qua infrastructuur en inrichting tot de meest complete depots van Europa. Zowel voor transport over de weg, over het spoor en over het water.

Behandeling, bewerking en verwerking

Behandeling, bewerking en verwerking van bouw- en sloopafval wordt aan steeds strengere regels gebonden (o.a. harmonisatie Europese regelgeving) en kost steeds meer geld.

Vliko heeft dan ook eigen verwerkingsmogelijkheden voor o.a. (schoon) puin, hout, papier en kunststof die onderdeel van de bedrijfsvoering zijn, inclusief professionele inzameling en eigen verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. Bij Vliko dus geen standaard procedures, maar wel de juiste oplossingen voor behandeling, bewerking en verwerking van uw bouw- en sloopafval.

Totaalpakket

Vliko en de overige Shanks-bedrijven bieden u totale dienstverlening op het gebied van inzameling, reiniging, transport en verwerking van afvalstoffen.

Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.