Grondstoffen

De zorg voor het milieu is onlosmakelijk verbonden met alles wat wij doen: hoe wij u als klant helpen, onze productontwikkeling, de samenwerkingsverbanden die wij aangaan. Vernieuwing is de groene draad!

Op milieugebied is de ‘ladder van Lansink’ een belangrijke, erkende meetlat. Hergebruik staat hoog op deze ladder. Ons doel is om daar waar mogelijk aan te voldoen. Wij willen afval niet klakkeloos verbranden. Dat wij geen eigen verbrandingsoven hebben is tekenend voor die missie. In totaal gunnen wij 93% van alle afvalstoffen die wij inzamelen een tweede leven in de vorm van nieuwe producten. Daarnaast is Shanks Nederland in zijn geheel, dus ook Vliko, gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Verder beschikt Vliko over de certificaten ISO 14001/9001 en diverse productgerelateerde certificaten.