Perscontainers

Voor een efficiënte inzameling en afvoer van grote hoeveelheden afval, kan een zelfpersende container worden ingezet. Vliko beschikt ook over diverse perscontainers. Afhankelijk van het te verdichten afval evenals de vrijkomende hoeveelheid afval, kunnen wij u adviseren over de juiste perscontainer voor uw bedrijf. De voordelen zijn legio:


• grote verdichting dus meer afval
• kostenverlagend
• grote vulopening
• eenvoudige bediening
• geluidsarme werking
• sterk verminderd brandgevaar
• lekdicht voor vloeistoffen
• diverse beladingsystemen mogelijk
• verschillende inhoudsmaten

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op.