Waarom ondergronds?

Waarom (semi)-ondergrondse afvalinzameling?

Het gebruik van (semi)-ondergrondse container heeft veel voordelen. Naast dat het hygiënisch is en veel ruimte bespaart, ziet het er netjes uit, is het kostenbesparend en goed voor het milieu.

Hygiënisch
• De ondergrondse container heeft een afsluitende deksel, waardoor er geen geur vrijkomt.
• Door de lage temperatuur onder de grond blijft het afval koel waardoor de geurontwikkeling beperkt blijft.
• Het ledigen gaat niet via de deksel van de container, waardoor de inworpopening schoon blijft.

Ruimtebesparend
• Het afval wordt ondergronds opgeslagen.
• Het bovendeel van een ondergrondse container van 5m3 neemt minder plaats in dan een rolcontainer van 1000 liter, maar heeft wel vijf keer zoveel opslagcapaciteit.

Kostenbesparend
• Het afval wordt gewogen en zo betaald u alleen de werkelijk aangeboden kilo’s.
• De lediging gebeurt op afroep als de container écht vol is.
• Door de verticale opslag van de container wordt een optimale vulgraad bereikt. Door het eigen gewicht en de zwaartekracht van het afval wordt het afval optimaal verdicht.
• Een grotere capaciteit resulteert in minder frequent ledigen en daardoor minder transportkosten. Minder transportbewegingen betekent ook vermindering van de CO2 uitstoot.
• Door de brandvertragende werking van de ondergrondse containers heeft u geen extra kosten voor brandwerende voorzieningen.
• Door te kiezen voor een zelfsluitend slot wordt het wildstorten vermeden.
• Omdat met één vrachtwagen meerdere afvalfracties tegelijk afgevoerd worden beperken we de transportbewegingen. Dit resulteert in een daling van uw kosten en uitstoot van schadelijke gassen.

Esthetisch
• De ondergrondse containers zijn in verschillende soorten verkrijgbaar.
• Door de grote capaciteit en tijdige lediging zwerft er geen afval rond de containers.
• De containers zijn uniform voor alle afvalfracties.
• De containers staan altijd op een vaste locatie.
• Door de lage inwerpopening kunnen ook kinderen en mindervalide mensen gebruik maken van de containers.

Milieuverantwoord
• Door de grotere ondergrondse opslagcapaciteit ontstaat een grotere opslagbuffer.
• Ondergrondse afvalcontainers zijn er voor alle afvalsoorten, zo kunnen we een milieustraat creëren wat in een optimaal scheidingsrendement resulteert.
• De containers zijn volledig vloeistofdicht, waardoor er geen vocht uit de container met de omgeving in contact komt,
• Door af te rekenen per werkelijk afgevoerde kilo stimuleren wij afvalscheiding.
• Door onze milieurapportages krijgt u volledig inzicht in uw afvalstromen.